Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu 

 

Uchwała Nr XIX.174.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu 

u c h w a l a: 

§ 1. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/130/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 


Przewodniczący Rady 


Czesław GreńZałącznik do Uchwały Nr XIX.174.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POŁOŻONEGO OBOK GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU 

§ 1. Obiekt boiska wielofunkcyjnego położony obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich ma charakter ogólnodostępny i jest przeznaczony wyłącznie do celów rekreacyjno-sportowych. 

§ 2. Korzystanie z boiska sportowego jest bezpłatne. 

§ 3. Obiekt boiska jest czynny: 

1) poniedziałek - piątek godz. 8.oo - 21.oo; 

2) sobota, niedziela godz. 10.oo - 21.oo. 

§ 4. Administrowanie obiektem organizuje Burmistrz Strumienia. 

§ 5. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i obowiązkiem przestrzegania regulaminu. 

§ 6. Organizację zajęć sportowych koordynuje administrator obiektu. 

§ 7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników. 

§ 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji u administratora obiektu terminu i godzin korzystania z boiska sportowego. 

§ 9. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem. 

§ 10. Warunkiem korzystania z boiska sportowego jest używanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, z tym że na boisku piłkarskim dopuszcza się używanie obuwia z małymi korkami z tworzywa sztucznego. 

§ 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach; 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, w szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; 

3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

4) jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i płycie boiska; 

5) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

6) korzystania z boiska bez zgody administratora obiektu; 

7) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

§ 12. Sprzęt sportowy wydaje administrator obiektu, a korzystający zobowiązany jest do jego zdania po zakończeniu zajęć administratorowi obiektu. 

§ 13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska sportowego decyduje administrator. 

§ 14. Polecenia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 11 korzystania z obiektu podejmuje jego administrator, który w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska. 

§ 15. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z boiska sportowego może być ograniczone lub odwołane. 

§ 16. Na obiekcie nie prowadzi się szatni ani depozytu. 

§ 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń administratora. 

§ 18. Osoby niestosujące postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu. 

Metadane

Źródło informacji:Edyta Rusek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2012-11-19 09:39:06
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2012-11-19 09:40:24
Ostatnia zmiana:2012-11-19 09:40:32
Ilość wyświetleń:1012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij