Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Zasady korzystania z obiektu i urządzeń Hali Sportowej w Strumieniu

 

Uchwała Nr XLIV/329/2009
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektu i urządzeń Hali Sportowej w Strumieniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu uchwala: 

§ 1. Zasady korzystania z obiektu i urządzeń Hali Sportowej w Strumieniu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/223/2005 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Hali Sportowej w Strumieniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/329/2009
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 listopada 2009 r.

Zasady korzystania z obiektu i urządzeń Hali Sportowej w Strumieniu 

1. Hala Sportowa jest obiektem ogólnodostępnym, służącym do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym przeprowadzania rozgrywek sportowych. W szczególności Hala może służyć do organizacji i przeprowadzania imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, edukacyjnym, handlowym, organizacji obozów i konsultacji sportowych. 

2. Zajęcia w Hali odbywają się zgodnie z harmonogramem tygodniowym lub miesięcznym ustalonym przez administratora. 

3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w pkt 1 oddaje się także szatnie, szafki zamykane, natryski, toalety, miejsca noclegowe. 

4. Za korzystanie z Hali Sportowej pobiera się opłaty ustalone, przez organ gminy w odrębnym trybie. 

5. Z Hali mogą korzystać, w szczególności: 

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna, 

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

c) zorganizowane grupy z zakładów pracy, instytucji, organizacji, 

d) osoby fizyczne, 

e) osoby uczestniczące w imprezach kulturalnych i rozrywkowych oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności. 

6. Osoby korzystające z Hali zobowiązane są do: 

a) zapoznania się z zasadami korzystania z Hali, 

b) uiszczenia obowiązującej opłaty, 

c) używania strojów i odpowiedniego do nawierzchni obuwia sportowego (nie dotyczy imprez kulturalno-rozrywkowych, edukacyjnych, handlowych itp.). 

7. Osoby korzystające z Hali oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do: 

a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 

b) zachowania czystości w obiekcie, 

c) pozostawiania własnego mienia w zamykanych szatniach lub szafkach, 

d) przestrzegania przepisów bhp, ewakuacyjnych, porządkowych, 

e) niezwłocznego opuszczenia Hali (sal i siłowni) po zakończeniu zajęć. 

8. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do kontroli używania obuwia sportowego uczestników zajęć. 

9. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić administratora Hali. 

10. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego niebezpieczeństwem. 

11. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć odpowiedzialność ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami oddanych do dyspozycji pomieszczeń Hali pod względem bezpieczeństwa i zgłaszanie ewentualnych uwag administratorowi Hali. 

12. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez, o których mowa w pkt. 1 odpowiada organizator imprezy. 

13. Każdy przebywający w obiekcie Hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom. 

14. Podczas rozgrywek sportowych oraz innych imprez uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń porządkowych organizatora imprezy i administratora obiektu. 

15. Wszelkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne podczas imprez muszą być utrzymywane w stanie wolnym. 

16. Zabrania się wnoszenia na Halę Sportową niebezpiecznych rzeczy i przedmiotów, w tym w szczególności: 

a) wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, 

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

d) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału. 

17. Zakazuje się: 

a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (szatni i pomieszczeń służbowych), 

c) zaśmiecania obiektu Hali i terenu przyległego, 

d) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu i wyposażenia, 

e) palenia tytoniu, 

f) wprowadzania zwierząt. 

18. Osoby korzystające z Hali Sportowej lub przebywający na terenie Hali obowiązane są do przestrzegania niniejszych zasad. 

19. Na podstawie niniejszych zasad i innych uregulowań administrator ustala regulamin korzystania z obiektu Hali Sportowej w Strumieniu. 

Metadane

Źródło informacji:Edyta Rusek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2012-11-19 09:47:12
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2012-11-19 09:47:25
Ostatnia zmiana:2012-11-19 09:47:44
Ilość wyświetleń:1375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij