Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Regulamin korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18

Uchwała Nr XXXVIII.319.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie regulaminu korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Regulamin korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18, pn. Chata nad Zalewem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Czesław Greń

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.319.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 24 września 2013 r.

Regulamin korzystania z Chaty nad Zalewem w Zabłociu

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Chata nad Zalewem obejmuje obiekt położony w Zabłociu przy ul. Rolnej 18, wybudowany przez gminę w ramach projektu pn. Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz zagospodarowaniem terenu przy LKS Orzeł Zabłocie w Zabłociu, składający się z pomieszczeń świetlicy środowiskowej oraz sali wraz z zapleczem gastronomicznym, sanitariatami  oraz  tarasem.

2. Zarządcą Chaty nad Zalewem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

3. Osoby korzystające z Chaty nad Zalewem zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Chata nad Zalewem jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców wsi (sołectwa).

§ 2. Zasady korzystania z Chaty nad Zalewem.

1. Udostępnieniu do korzystania podlega sala łącznie z zapleczem gastronomicznym, sanitariatami i tarasem, położona na parterze budynku.

2. Korzystanie z Chaty nad Zalewem jest odpłatne tylko w zakresie udostępnionego wyposażenia zaplecza gastronomicznego.

3. Korzystający ponosi opłatę za korzystanie z wyposażenia, o którym mowa w ust. 2, w wysokości określonej w odrębnym trybie.

4. Do nieodpłatnego korzystania z wyposażenia zaplecza gastronomicznego Chaty nad Zalewem uprawnione są działające na terenie gminy Strumień organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje działające na terenie sołectwa Zabłocie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu i Urząd Miejski w Strumieniu.

5. Rezerwacji terminów udostępnienia Chaty nad Zalewem dokonuje zarządca.

6. Rezerwacji dokonuje się z minimalnie miesięcznym i maksymalnie trzyletnim okresem wyprzedzenia.

7. Zarządca udostępnia Chatę nad Zalewem do korzystania zgodnie z ustalonym harmonogramem sporządzonym według kolejności zgłoszeń rezerwacji.

8. Udostępniając Chatę nad Zalewem zarządca zapoznaje organizatora imprezy z obiektem, zasadami korzystania, przekazując protokolarnie z określeniem ich stanu pomieszczenia, wyposażenie (sprzęt i urządzenia)  - Chaty nad Zalewem osobie uprawnionej oraz odbiera je po wykorzystaniu obiektu.

§ 3. Obowiązki osób korzystających z Chaty nad Zalewem.

1. Korzystanie z Chaty nad Zalewem może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy z poszanowaniem mienia należącego do obiektu, które nie może być wynoszone poza teren obiektu.

2. Korzystający winien dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń obiektu.

3. Korzystający zobowiązany jest do terminowego oddania obiektu zarządcy.

4. Korzystający nie może oddawać przedmiotów wyposażenia, z których korzysta, do używania osobom trzecim.

5. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu zarządcy pomieszczeń i wyposażenia Chaty nad Zalewem w stanie niepogorszonym oraz w należytej czystości.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w obiektach i miejscach publicznych, w szczególności przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

2. Skargi i wnioski korzystających przyjmuje zarządca zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szczegółowe zasady używania Chaty nad Zalewem określa umowa, którą korzystający podpisuje z zarządcą obiektu.

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2014-03-06 10:32:56
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2014-03-06 10:33:29
Ostatnia zmiana:2014-03-06 10:33:49
Ilość wyświetleń:728

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij