Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XLIII.362.2018

Rady Miejskiejw Strumieniu

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) - na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska w Strumieniu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Plan Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2018 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesunięć tematów zawartych w Planie Pracy Rady Miejskiej w zależności od potrzeby i możliwości zwołania sesji.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XLIII.362.2018

Rady Miejskiejw Strumieniu

z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej w Strumieniu

na 2018 rok

 

Styczeń:

1.     Przyjęcie planów pracy komisji i Rady Miejskiej na 2018 rok.

2.     Informacja nt. przyznanych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, utylizacji azbestu za rok 2017 oraz plan na 2018 rok.

 

Luty:

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Strumień.

2.    Informacja Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strumieniu dotycząca ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.

3.    Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2017 rok”.

 

Marzec:

1.    Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w gminie Strumień.

2.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

3.    Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

4.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2017 wraz z informacją o planach na 2018 rok.

 

 Kwiecień:

1.    Informacja o działalności Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu (Basen) za rok 2017 wraz z informacją o planach na sezon 2018 roku.

2.    Informacja o stanie mienia komunalnego.

3.    Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień.

4.    Sprawozdanie z działalności Hali Sportowej za rok 2017 wraz z informacją o planach na rok 2018.

 

Maj:

1.     Uchwalenie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz absolutorium za 2017 rok.

2.      Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za rok 2017 wraz z informacją o planach na 2018 r. oraz informacją o ilości wypożyczeń i frekwencji.

3.      Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu za 2017 rok oraz planowanych zadaniach w 2018 roku.

4.      Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje stałe Rady Miejskiej w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku.

 

Czerwiec:

1.     Informacja o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.

2.      Informacja o przewidzianych pracach remontowych w placówkach oświatowych w okresie letnim.

3.      Propozycja organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

Sierpień:

1.    Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2018 roku.

2.    Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej w II kwartale 2018 r.

3.    Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu za rok 2017 oraz I półrocze 2018 roku.

 

Wrzesień:

1.     Rozpatrzenie informacji Burmistrza o wykonaniu budżetu gminy Strumień za I półrocze 2018 roku.

2.     Przyznanie wyróżnień: Lauru Srebrnej Cieszynianki, zasłużonych dla sołectw (miasta) oraz zasłużonych dla Gminy.

3.     Informacjao stopniu realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie Gminy na 2018 rok oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień.

 

Październik:

1.    Informacja Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku.

2.    Uchwalenie Programuwspółpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

 

Listopad:

1.      Rozpatrzenie informacjio stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Strumień za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz wydatków na oświatę.

2.     Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2019 rok.

3.      Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej w III kwartale 2018 rok.

4.      Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych.

 

Grudzień:

1.   Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

2.   Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 rok.

3.   Uchwalenie aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe.

4.   Informacja Burmistrza Strumienia w sprawie wydanych decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych żądań wypłaty odszkodowań dotyczących obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2018-01-29 12:57:03
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2018-01-29 12:59:19
Ostatnia zmiana:2018-01-29 13:00:40
Ilość wyświetleń:844

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij