Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Plan Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2016 r.

Uchwała Nr XXX.264.2017

Rady Miejskiejw Strumieniu

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2017 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1 

Plan Pracy Rady Miejskiej w Strumieniu na 2017 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesunięć tematów zawartych w Planie Pracy Rady Miejskiej w zależności od potrzeby i możliwości zwołania sesji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XXX.264.2017

Rady Miejskiejw Strumieniu

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

PLAN PRACY

Rady Miejskiej w Strumieniu

na 2017 r.

 

Styczeń:

1.     Przyjęcie planów pracy komisji i Rady Miejskiej na 2017 rok.

2.     Informacja nt. przyznanych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, utylizacji azbestu za rok 2016 oraz plan na 2017 rok.

 

Luty:

1.    Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Strumień.

2.    Informacja Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strumieniu dotycząca ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.

3.    Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2016 r.”.

 

Marzec:

1.    Sprawozdanie z działalności Hali Sportowej za rok 2016 wraz z informacją o planach na rok 2017.

2.    Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w gminie Strumień.

3.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

4.    Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

5.    Przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 

Kwiecień:

1.    Informacja o działalności Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu (Basen) za rok 2016 wraz z informacją o planach na sezon 2017 roku.

2.    Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2016 wraz z informacją o planach na 2017 r.

3.    Informacja o stanie mienia komunalnego.

4.    Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2016 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień.

5.    Informacja Komisji Rewizyjnej nt. realizacji Programu 500+ w gminie Strumień.

 

Maj:

1.     Uchwalenie Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz absolutorium za 2016 rok.

2.      Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za rok 2016 wraz z informacją o planach na 2017 r.

3.      Informacja o działalności Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu za 2016 rok oraz planowanych zadaniach w 2017 roku.

4.      Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje stałe Rady Miejskiej w IV kwartale 2016 roku i I kwartale 2017 roku.

 

Czerwiec:

1.     Informacja o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

2.      Informacja o przewidzianych pracach remontowych w placówkach oświatowych w okresie letnim.

3.      Propozycja organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

 

Sierpień:

1.    Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za I półrocze 2017 roku.

2.    Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej w II kwartale 2017 r.

 

Wrzesień:

1.     Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu za rok 2016 oraz I półrocze 2017 roku.

2.     Rozpatrzenie informacji Burmistrza o wykonaniu budżetu gminy Strumień za I półrocze 2017 roku.

3.     Przyznanie wyróżnień: Lauru Srebrnej Cieszynianki, zasłużonych dla sołectw (miasta) oraz zasłużonych dla Gminy.

4.     Informacjao stopniu realizacji zadań przewidzianych w budżecie Gminy na 2017 rok oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień.

 

Październik:

1.    Informacja Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 roku.

2.    Uchwalenie Programuwspółpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

3.    UchwalenieGminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

4.    Rozpatrzenie informacjio stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Strumień za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz wydatków na oświatę.

 

Listopad:

1.     Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2018 r.

2.      Uchwalenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strumień na 2018 rok.

3.      Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej w III kwartale 2017 rok.

4.      Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych.

 

Grudzień:

1.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2018 rok.

2.    Uchwalenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Strumień na 2018 r.

3.    Informacja Burmistrza Strumienia w sprawie wydanych decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych żądań wypłaty odszkodowań dotyczących obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃ

 

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Król
Data wprowadzenia:2017-02-03 08:27:56
Opublikował:Elżbieta Król
Data publikacji:2017-02-03 08:32:05
Ostatnia zmiana:2017-02-03 08:32:13
Ilość wyświetleń:635

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij