Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Strumienia

z dnia 08 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania

oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców

niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.

 

            Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z:

 - Uchwałą nr XXXI.271.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2207);

- Uchwałą nr L.420.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3567)

- Uchwała Nr IV.45.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów glosowania w gminie Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.1206)

 

Burmistrz Strumienia podaje do wiadomości wyborców,

 

informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji Wyborczej

(adres, dostosowanie lokalu do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwość głosowania korespondencyjnego)

1

 

Miasto Strumień – ulice: Dębowa, Graniczna, Księdza Londzina, Leśna, Nowa, Ogrodowa, Olszyna, Plac Świętego Krzyża, Pocztowa, Podwale, Rynek, Staromiejska, Stawowa, 1 Maja – numery parzyste: od nr 2 do nr 12, Anny Bernd, Cicha, Jesienna, Korfantego, Letnia, Nowowiejskiego, Pawłowicka, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna, Zimowa, 1 Maja – numery parzyste: od nr 18 do końca ulicy (do granicy miasta).

Gimnazjum

w Strumieniu

ul. 1 Maja 38

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Strumień  – ulice: Brodeckiego, Czarnoty, Dolna, Dworcowa, Harcerska, Końcowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Księdza Brzuski, Łuczkiewicza, Machny Ogrodzeńskiej, Młyńska, Mostowa, Parkowa, Poddane, Polna, Pszczyńska, Rzemieślnicza, Skwer im. Świętej Barbary, Spokojna, Towarowa, Wąska, Zamkowa, Zielona, 1 Maja – numery nieparzyste: od nr 1 do nr 31, Azaliowa, Cieszyńska, Cyprysowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Kolejowa, Klonowa, Lipowa, Orzechowa, Osiedlowa, Promienna, Tęczowa, Topolowa, Wiązowa, Wiśniowa, Wspólna, 1 Maja – numery nieparzyste: od nr 33 do końca ulicy (do granicy miasta).

Szkoła Podstawowa

w Strumieniu

ul. Młyńska 8

 

 

3

Sołectwo Pruchna – ulice: Astrów, Cicha, Dębowa, Dobra, Główna, Jarzębinowa, Katowicka (bez nr 135), Kilisztwo, Klonowa, Kopanina, Kościelna, Kręta, Krótka, Leśna, Łagodna, Na Kępie, Ogrodowa, Podlesie, Radosna, Rajska, Skośna, Świerkowa, Szkolna, Wąska, Wrzosowa.

Zespół Szkół

w Pruchnej

ul. Główna 60

(wejście od ul. Głównej)

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Pruchna – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dworcowa, Dworkowa, Gawliniec, Graniczna, Jaśminowa, Jesionowa, Kolejowa, Lipowa, Łąkowa, Majowa, Nowe Chałupy, Polna Rolnicza, Sadowa, Sezamkowa, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza, Szeroka, Wałowa, Wesoła, Wierzbowa, Wieżowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zagrodowa, Zebrzydowicka, Katowicka – tylko nr 135,  Jutrzenki, Krokusów, Kwiatowa, Myśliwska, Nowa, Nowy Świat, Osiedlowa, Pod Borem, Poprzeczna, Sarnia, Stawowa, Strażacka, Urocza, Zbożowa.  

Zespół Szkół

w Pruchnej

ul. Główna 60

(wejście od ul. Szkolnej)

 

 

5

Sołectwo Drogomyśl

Zespół Szkół

w Drogomyślu

ul. Główna 15

6

Sołectwo Bąków

Świetlica

Wiejska w Bąkowie

ul. Osiedlowa 1

 

siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwo Zabłocie

Zespół  Szkolno-Przeszkolny

w Zabłociu

ul. Bielska 36

8

Sołectwo Zbytków

Przedszkole

w Zbytkowie

ul. Wyzwolenia 49

 

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.

Wyborca może głosować korespondencyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego).

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Strumienia do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 25 kwietnia 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

 

- głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

 

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

 

Do dnia 1 maja 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 

- lokale wyborcze.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

 

 

BURMISTRZ

 

/-/mgr Anna Grygierek

Metadane

Źródło informacji:Burmistrz mgr Anna Grygierek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2015-04-10 09:32:34
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2015-04-10 09:34:00
Ostatnia zmiana:2015-04-10 10:37:02
Ilość wyświetleń:696
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij