Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Strumienia

z dnia 9 października 2015

 

w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej
dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Strumieniu

zarządzonych na dzień 8 listopada 2015 r.

 

 

            Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), oraz Uchwałą Nr VIII.77.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI.271.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3493), zarządzeniem nr 425/15 Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Strumieniu w okręgu nr 13 (Dz.Urz. Województwa Śląskiego, poz. 4302)

 

Burmistrz Strumienia podaje do wiadomości wyborców,

 

informację o numerze i granicy obwodu  głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej, dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strumieniu, zarządzonych na dzień 8 listopada 2015 r.

 

Numer obwodu głosowania

Granica części obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

7

Część sołectwa Zabłocie, ulice:

 

Bielska, Boczna, Brzegowa, Dolna, Herbaciana, Miodowa, Mokra, Narcyzów, Orzechowa, Pasieczna, Poddane, Rolna, Solna, Stokrotek, Torfowa, Tulipanów, Złocieni, Źródlana, Żwirowa.

Zespół  Szkolno-Przedszkolny

w Zabłociu

ul. Bielska 36

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego

 

 

 

 

 

Informacje:

 

- głosowanie korespondencyjne.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Wyborca niepełnosprawny zgłasza  Burmistrzowi Strumienia, zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 18 października 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

 

- głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Do dnia  30 października 2015 r. składane są wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz.1428).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 

- lokal wyborczy.

Lokal  wyborczy otwarty będzie, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu

  8 listopada 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

 

 

.

Burmistrz Strumienia

 

mgr Anna Grygierek

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kajstura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kajstura
Data wprowadzenia:2015-10-09 14:52:37
Opublikował:Paweł Kajstura
Data publikacji:2015-10-09 14:53:22
Ostatnia zmiana:2015-10-19 10:09:29
Ilość wyświetleń:313
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij