SEKRETARZ  MIASTA

 

 

 

Imię i Nazwisko           -        Brygida Biegun

 

Telefon                         -        0-33-857-01-99

 

Fax                               -        0-33-857-02-47

 

E-mail                           -        sekretarz@um.strumien.pl

 

 

 

Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków:

                                    

                                               codziennie w godzinach pracy urzędu