1)  Barbara Maślanka - Sołtys

2)  Fryderyk Kiełbasa

3)  Jacek Kwiatkowski

4)  Józef Orawski

5)  Bronisław Pająk

6)  Bożena Winiarek

7)  Marcin Zgłobicki