Wnioski w sprawach: potwierdzenia istniejącego zjazdu, uzgodnienie projektu zjazdu, uzgodnienie lokalizacji budowy/przebudowy/remontu ogrodzenia, wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  (opłaty roczne), wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót, wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydania zezwolenia na lokalizację/przebudowę istniejącego zjazdu, należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego, pok. nr 2.

Druki wniosków do pobrania umieszczone są pod adresem: http://www.strumien.bip.net.pl/?c=6468