1) Jarosław Szast - Sołtys

2)  Wanda Firlej

3)  Anna Harupa

4)  Bogdan Król

5)  Leszek Kocur

6)  Janina Motylewska

7)  Sabina Ociepka

8)  Cecylia Uchyła – Smyczek