Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

Nowy artykuł

UCHWAŁA NR 6.2014

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Strumieniu

z dnia 22 października 2014 r.

 

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

 

            Na podstawie art. 182 §  1 pkt 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Miejska Komisja Wyborcza w Strumieniu

 

uchwala:

 

§ 1

 Powołać obwodowe komisje wyborcze w składzie:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Strumieniu ul. 1 Maja 38

 

 1. CUDAK- ONOPIAK Barbara Urszula, zam. Strumień, zgłoszona przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,
 2. DUDYS Marcelina Maria, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 3. GABRYŚ Katarzyna Marta, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 4. JANIK Dawid Grzegorz, zam. Strumień, zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke,
 5. KASZA Karolina Aleksandra, zam. Strumień, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,
 6. SPYRA Barbara Stanisława, zam. Strumień, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL,
 7. WIELICZKA Paweł Stefan, zam. Strumień, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 8. PAWLAK Gabriela Tatiana, zam. Zbytków, zgłoszona przez Burmistrza Strumienia.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Strumieniu ul. Młyńska 8

 

 1. ANDRUKOWICZ Joanna, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 2. BARON Karina Ewa, zam. Bąków, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,
 3. DONOCIK Ewa Estera, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 4. DZIENDZIEL Maja Magdalena, zam. Zabłocie, zgłoszona przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke,
 5. KOWALCZYK- TOMCZAK Iwona, zam. Strumień, zgłoszona przez Komitet Wyborczy T M „Zabytek”,
 6. KUCHARCZYK Magdalena Patrycja, zam. Strumień, zgłoszona przez KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS,
 7. SKORUPA Sylwia Maria, zam. Strumień, zgłoszona przez  KW Prawo i Sprawiedliwość,
 8. STOKŁOSA Patrycja Natalia, zam. Zbytków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL,
 9. KAJSTURA Paweł Józef, zam. Zabłocie, zgłoszony przez Burmistrza Strumienia.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół w Pruchnej ul. Główna 60 (wejście od ul. Głównej)

 

 1. GĘBUSIA Dominika Maria, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 2. KALBARCZYK Joanna Katarzyna, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
 3. MACURA Krystyna, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,
 4. PASTUCHA Wanda Anna, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 5. RESZKA Dawid, zam. Drogomyśl, zgłoszony przez KW Liga Polskich Rodzin,
 6. RYGIEL Joanna Małgorzata, zam. Bąków, zgłoszona przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke,
 7. SETLA Anna Maria, zam. Strumień, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 8. WYLEŻOŁ Karolina Daria, zam. Bąków, zgłoszona przez KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS,
 9. TOMICA Justyna, zam. Cieszyn, zgłoszona przez Burmistrza Strumienia.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół w Pruchnej ul. Główna 60 (wejście od ul. Szkolnej )

 

1. BRAŃCZYK Henryka Maria, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,

2. BUDZIŃSKA Anna Małgorzata, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi  

    Cieszyńskiej,

3. KAMIŃSKA Renata Teresa, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KWW Cieszyńska Inicjatywa

    Samorządowa CIS,

4. KUBECKI Grzegorz, zam. Pruchna, zgłoszony przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin –

    Mikke,

5. ŁAGODA Justyna Katarzyna, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Wspólnota Dla Ziemi  

    Cieszyńskiej,

6.OSIADŁY Agata Teresa, zam. Zbytków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,

7. SIEJOK Sylwia Sonia, zam. Zbytków, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,

8. ŻUR Dorota Barbara, zam. Zbytków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL,

9. GRYGIERCZYK Sebastian Marian, zgłoszony przez Burmistrza Strumienia.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół w Drogomyślu ul. Główna 15

 

 1. DONOCIK Tomasz Nikodem, zam. Drogomyśl, zgłoszony przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 2. DUDYS Marcelina Maria, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,
 3. GĘBUSIA Maria, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL,
 4. GŁOWINKOWSKI Jędrzej Henryk, zam. Drogomyśl, zgłoszony przez KWW Anny Grygierek,
 5. MAKSIMIUK Roman, zam. Bąków, zgłoszony przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke,
 6. MALERZ Jolanta Ewa, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS,
 7. RESZKA Klaudia Barbara, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KW Liga Polskich Rodzin,
 8. SIEJOK Kornelia Justyna, zam. Zbytków, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 9. RUSEK Edyta Helena, zam. Mnich,  zgłoszona przez Burmistrza Strumienia.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Bąkowie ul. Osiedlowa 1:

 

 1. GABRYŚ Henryk Mateusz, zam. Pruchna, zgłoszony przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 2. GRYGIEREK Lucyna Maria, zam. Bąków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,
 3. KOT Aleksandra Anna, zam. Bąków, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,
 4. KUBOWICZ Marta Katarzyna, zam. Bąków, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 5. MAKSIMIUK Jolanta Krystyna, zam. Bąków, zgłoszona przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke,
 6. NIEMIEC Kamil Bogdan, zam. Pruchna, zgłoszony przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 7. SABLIK Sławomir Andrzej, zam. Bąków, zgłoszony przez KWW Cieszyńska Inicjatywa Samorządowa CIS,
 8. WEJSTER Urszula, zam. Bąków, zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP,
 9.  DZIADEK Gabriela Joanna, zam. Pogwizdów, zgłoszona przez Burmistrza Strumienia.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Zabłociu ul. Bielska 36:

 

 1. BIELECKA Izabela Agata, zam. Zabłocie, zgłoszona przez KWW Anny Grygierek,
 2. KUROWSKA Agnieszka, zam. Strumień, zgłoszona przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,
 3. MAKSIMIUK Adrian Mateusz, zam. Zbytków, zgłoszony przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke,
 4. MOTYLEWSKA Agnieszka Maria, zam. Zabłocie, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 5. OCIEPKA Marcin Robert, zam. Zabłocie, zgłoszony przez KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność,
 6. SKIBA Agata Magdalena, zam. Strumień, zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 7. WOJTEK Dominika Anna, zam. Zabłocie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL,
 8. ZMEŁTY Marcin Jerzy, zam. Pruchna, zgłoszony przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 9.  MARASZKIEWICZ – FEIKIS Magdalena Maria, zam. Mnich, zgłoszona przez Burmistrza Strumienia.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Przedszkolu w Zbytkowie ul. Wyzwolenia 49:

 

 1. DOBOSZ Krystyna, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez  KW Platforma Obywatelska RP,
 2. HUDZIEC Karolina Ewa, zam. Pruchna, zgłoszona przez KWW Wspólnota Dla Ziemi Cieszyńskiej,
 3. MAKSIMIUK Gabriela Danuta, zam. Zbytków, zgłoszona przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin – Mikke,
 4. ONOPIAK Mirosław Kazimierz, zam. Strumień, zgłoszony przez Komitet Wyborczy TM „Zabytek”,
 5. POLLOK Elżbieta, zam. Zbytków, zgłoszona przez  Komitet Wyborczy PSL,
 6. STANIEK Krystian Przemysław, zam. Strumień, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość,
 7. WAWRZYCZEK Bogusław Leopold, zam. Zbytków, zgłoszony przez KWW Anny Grygierek,
 8. ŻYDEK Krystyna, zam. Drogomyśl, zgłoszona przez KWW Lewica Ziemi Cieszyńskiej,
 9. MAZGAJ Robert Janusz, zam. Zbytków, zgłoszony przez Burmistrza Strumienia.

 

 

§ 2

 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz zmieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Strumieniu.  

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca

   Miejskiej Komisji Wyborczej

  w Strumieniu

 

              Danuta Sikora

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Edyta Rusek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Rusek
Data wprowadzenia:2014-10-22 15:26:11
Opublikował:Edyta Rusek
Data publikacji:2014-10-22 15:26:30
Ostatnia zmiana:2014-10-22 15:26:39
Ilość wyświetleń:1385
Urząd Miejski Strumień
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij