Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski Strumień

Kolorowy pasek

PETYCJE

 

Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Dotychczas przepisy prawa przewidywały szczegółowy tryb rozpatrywania dla skarg i wniosków (dział VIII art. 221- art. 259 KPA). Od dnia 6 września 2015 r. weszły w życie przepisy określające sposób składania i rozpatrywania petycji (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. 2014 poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej w Strumieniu i Burmistrza Strumienia.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma.  Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi.

 

W przypadku braku właściwości Rady Miejskiej albo Burmistrza do rozpatrzenia petycji, będzie ona przesłana do podmiotu właściwego.

 

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także:

 1. imienia  i nazwiska albo nazwy podmiotu,
 2. miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu,
 3. adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej,

oraz dołączenie zgody takiego podmiotu.

W przeciwnym razie organ właściwy,  w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.

 

Petycje można składać:

 • listownie na adres:
 • Burmistrz Strumienia, Rynek 4, 43-246 Strumień lub
 •  Rada Miejska w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień;
 • złożyć osobiście  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Strumieniu,   w godzinach: od pon.-wt.. 7.30-15.30, środa 7.30-16.30, czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.30;
 • za pośrednictwem ePUAP- Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.epuap.pl;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: sekretariat@um.strumien.pl;

 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.).

Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych.

 

Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Co roku, do 30 czerwca, adresat petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kajstura
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kajstura
Data wprowadzenia:2015-10-30 14:06:19
Opublikował:Paweł Kajstura
Data publikacji:2015-10-30 14:06:16
Ostatnia zmiana:2015-10-30 14:06:43
Ilość wyświetleń:586

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij