Pierwsza sesja, a także wszystkie kolejne, będzie transmitowana w internecie i dostępna pod linkiem: SESJA RADY MIEJSKIEJ ONLINE

1. Sesja Rady Miejskie z dnia 21 listopada 2018

2. Sesja Rady Miejskie z dnia 11 grudnia 2018

3. Sesja Rady Miejskie z dnia 21 grudnia 2018

4. Sesja Rady Miejskie z dnia 30 stycznia 2019

5. Sesja Rady Miejskie z dnia 27 luty 2019

6. Sesja Rady Miejskie z dnia 27 marca 2019

7. Sesja Rady Miejskie z dnia 30 kwietnia 2019

8. Sesja Rady Miejskie z dnia 30 maja 2019

9. Sesja Rady Miejskie z dnia 27 czerwca 2019

10. Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 lipca 2019

11. Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 września 2019

12. Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019

13. Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2019

14. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019

15. Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2019

16. Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2020

17. Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2020

18. Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2020

19. Sesja Rady Miejskiej z dnia 4 maja 2020

20. Sesja Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020

21. Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2020

22. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2020