Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Strumień

Urzędowe poświadczenie odbioru będzie realizowane na internetowej platformie e-PUAP, która stanowić będzie bazę formularzy elektronicznych służących do załatwienia określonej sprawy. http://epuap.gov.pl/wps/portal