Rejestr zbiorów danych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 poz. 719)

 

Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w formie papierowej. Rejestr jest udostępniany zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 poz. 719).

 

Rejestr udostępniany jest do przeglądania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumień.