1)  Leszek Czakon - Sołtys

2)  Janina Adamczyk

3)  Dawid Czakon

4)  Piotr Goszyk

5)  Paweł Hudziec

6)  Maria Mencner

7)  Ewa Mężyk

8)  Paweł Staniek

9)  Roman Węgorz

10) Franciszek Wigłasz