Kanalizacja Sanitarna.
Siecią kanalizacji sanitarnej na mocy umowy o jej eksploatację zarządza spółka „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 10, 43 – 450 Ustroń.
Wszelkie wnioski o uzgodnienie włączenia do istniejącej sieci oraz wnioski o uzgodnienie projektowanych inwestycji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej należy kierować d WZC Ustroń ul. Myśliwska 10, 43 – 450 Ustroń.
W przypadku projektowania inwestycji na terenach gdzie nie przebiega gminna sieć kanalizacji sanitarnej wnioski należy kierować do Gminy Strumień z siedziba ul. Rynek 4, 43 – 246 Strumień.
Obszary gminy posiadające sieci kanalizacji sanitarnej:
Miasto Strumień w zakresie ulic: Rynek, Pocztowa, 1 Maja, Podwale, Ks. Londzina, Parkowa, Brodeckiego, Brzuski, Osiedlowa, Powstańców Śląskich, Łuczkiewicza, Kościelna, Anny Bernd, Korfantego, Towarowa, Nowowiejskiego, Słoneczna, Sosnowa, Letnia, Dębowa, Graniczna, Świerkowa, Wiosenna, Wspólna, Mostowa, Nowa
Sołectwo Zbytków w zakresie ulic: Olchowa, Brzozowa, Bukowa, Grabowa, Wspólna
Sołectwo Bąków w zakresie ulic:  Łączna, Główna, Szeroka, Pniwie