Kanalizacja deszczowa:
Wszelkie wnioski o uzgodnienie włączenia do istniejącej sieci oraz wnioski o uzgodnienie projektowanych inwestycji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej należy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Ks. Londzina 58, 43 – 246 Strumień.