1)     Bogusław Wawrzyczek - Sołtys

2)     Aleksandra Burczyk

3)     Dariusz Czech

4)     Grzegorz Fudali

5)     Marek Kojzar

6)     Jan Kuś

7)     Cecylia Skowron